skip to Main Content

Teb 2009 Majistral Tarife Programı

Teb 2009 Majistral Tarife Programı

teb majistral tarife 2009 Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nezdinde sürdürülen çalışmalar   sonucunda, 2009 Yılına ait Majistral Tarife 19.06.2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

2009 Yılı Majistral Tarife fiyatları, “Eczanelerden Üretilen İlaçlar İçin Tarife”de yapılacak fiyat düzenlemelerinde kullanılan Majistral Tarifeye, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait oranlar uygulanarak düzenlenmiş olup, yeni tarife, onaylanmasının hemen ardından www.teb.org.tr adresindeki duyurumuzun altında PDF dosyası olarak yayımlanmıştır. www.teb.com.tr ‘ den Alınmıştır.