skip to Main Content

Yenilikler

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaçlarınıza daha kolay, daha doğru, daha sağlıklı ve daha hızlı çözümler bulmak için RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı’nda bazı geliştirmeler ve yenilikler yapılmıştır.

RxMediaPharma® 2014, 2013 sürümüne göre aşağıdaki yenilikleri içermektedir.

 • Yeni Modüller
  • Genel Arama Modülü
  • Rx Hap-Bul® Modülü
  • Tanımlı Listeler Modülü
  • Farmakoekonomi Modülü
 • Sağlanan Yeni Olanaklar
  • Sık takip edilen ilaçlar için İlaç Listem başlığı altında kişisel ilaç listeleri oluşturma özelliği,
  • Müstahzarların Kullanım Bilgisi ve Uyarılar alanına İlaç/Laboratuvar Testi Etkileşmeleri,
  • Müstahzar sorgulama motoruna Gebelik Kategorisi,
  • Etkin maddeler ve ilgili müstahzarları için Antineoplastik ve Diğer Tehlikeli İlaçlar uyarısı,
  • Geçimsizlik Bilgileri bölümüne Etkin Maddenin Geçimli Olduğu Seyreltme Çözeltileri listesi,
  • ATC Sınıflandırma Sistemi ve Farmakolojik Gruplar için Müstahzar Fiyat Raporu,
  • Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması için Referans Fiyat Grup Raporu
  • Müstahzar ambalaj bilgileri bölümüne Ruhsat/İzin Sahibince Yetkili Kılınmış Olan Ürünü Pazarlayan Firma bilgisi,
  • e-Kitaplar’a Türkiye’de ve Dünyada Önemli Tıbbi Bitkiler ve Kullanımları kitabı ve Klinik Onkoloji Eczacılığı Sürekli Eğitim Mektupları eklendi.
 • Yapılan Geliştirmeler
  • Kozmetik ve Veteriner ürünlerine barkod ile erişim,
  • ICD-10 kodundan ilişkili müstahzarlara erişim,
  • “Eşdeğer (Benzer) İlaç Uygulaması Raporu”nda geçmişe dönük inceleme imkânı sağlandı.
 • Yeni Düzenlemler
  • Farmasötik müstahzarların prospektüs, kısa ürün bilgisi (KÜB) ve kullanma talimatı (KT) bilgileri tek bir ikon altında birleştirildi.
  • Reçete Analiz ekranı yeniden tasarlandı.
  • Etkin maddelerin kullanıldığı Veteriner Ürünler Raporu yeniden düzenlendi.
  • Etkin madde monograflarında yan etkiler uluslararası standartlara göre sınıflandırıldı.

RxMediaPharma® 2013, 2012 sürümüne göre aşağıdaki yenilikleri içermektedir.

   • Yeni Modüller
    • Veteriner Ürünler
    • Majistiral Formüller
    • Elektrolit Dönüştürücü Hesaplama Modülü
   • Yeni Olanaklar, Geliştirmeler
    • RxMediaPharma® lisanslama sistemi geliştirildi.
    • Farmasötik müstahzarlar veritabanında ambalaj bilgisi, prospektüs, kısa ürün bilgisi (KÜB), kullanma talimatı (KT), eşdeğerlik tablosu ekranları yeniden düzenlendi.
    • Çoklu ekrana sahip sistemler üzerinde yazılımın etkin kullanılması ve ikincil monitör için Bilgi Ekranı eklendi.
    • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayımlanan doktor bilgilendirme mektuplarına ambalaj bilgileri ekranından ulaşım imkanı sağlandı.
    • Müstahzarların ambalaj bilgileri ekranında kamu bilgilerinin görüntülenmesi opsiyonel hale getirildi.
    • Müstahzarların ambalaj bilgileri ekranına geri ödeme listesindeki ilaçlar için indirimli imalatçı ve depocu fiyat bilgileri eklendi.
    • Farmasötik müstahzarlar veritabanına gebelik kategorisi bilgileri eklendi. Gebelik kategorisi ile ilgili uyarılara ambalaj bilgileri ekranından ulaşım imkanı sağlandı.
    • Müstahzarların ambalaj bilgileri ekranına “Gluten içermez”, “Dondurulmamalıdır”, “Yüksek Riskli İlaç” özel durum bilgileri eklendi.
    • Her bir müstahzara özgü kontrendikasyon ve uyarılar bilgileri yeniden düzenlendi. Bu bilgilere amabalaj bilgisi ekranından erişim imkanı sağlandı.
    • Farmasötik müsthzarlar veritabanına “Laboratuvar testi etkileşmeleri” bilgileri eklendi ve laboratuvar verileri veritabanı ile entegre edildi.
    • Müstahzarların ambaj bilgileri ekranına geri ödeme koşulları ile ilgili özel koşul bilgileri (güvenlik izlem formu, hasta onaylama formu vb.) eklendi.
    • Müstahzarların kullanımları ile ilgili olarak ambalaj bilgileri bölümüne “Aç karnına alınmalıdır”, “Yemeklerle birlikte alınmalıdır”, “Sabahları aç karnına alınmalıdır”, “Çiğnenmemelidir”, “Ezilmemelidir” gibi uyarılar eklendi.
    • Reçete modülü rapor özet ekranı yeniden düzenlendi. Müstahzarlara özgü özel klinik uyarılara etkin bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak düzenlemeler yapıldı.
    • Farmasötik müstahzarlar veritabanında ilgili müstahzarın etkin maddeleri bölümünde içerdiği etkin madde bilgileri daha ayrıntılı hale getirildi.
    • Müstahzarların etkin maddeleri bölümünden elektrolit dönüştürücü hesaplama modülüne direkt erişim imkanı sağlandı.
    • Etkin maddeler veritabanında endikasyonları, kontrendikasyonları bilgi ekranları daha ayrıntılı hale getirildi ve yeniden düzenlendi.
    • Etkin maddeler veritabanında kullanıldığı müstahzarlar bilgileri daha etkin hale getirildi.
    • Etkin maddeler veritabanında ilgili etkin maddenin farklı veriliş yollarına özgü açıklama bilgileri eklendi.
    • Etkin maddeler veritabanından kullanıldığı veteriner ürünlere erişim sağlandı.
    • Etkin maddeler veritabanından kullanıldığı majistiral formüllere erişim sağlandı.
    • Firmalar veritabanında sunulan listelere erişim yeniden düzenlendi.

RxMediaPharma® 2012, 2011 sürümüne göre aşağıdaki yenilikleri içermektedir.

   • Müstahzarların ambalaj bilgileri ekranı yeniden düzenlendi.
   • Firmalar penceresine, firmanın geri ödemede olan ürünleri ve fiyat farkı olan ürünleri için raporlar eklendi.
   • Enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin daha ayrıntılı incelenebilmesi için içerik bilgileri genişletildi.
   • Ek-2 ile ilişkili ICD-10 kodları yeniden yapılandırıldı.
   • Müstahzarın SUT bilgileri ekranına özet bilgi tablosu eklendi ve görsel olarak yeniden düzenlendi.
   • SGK Etkin Madde Kod bilgilerine, etkin maddelerin miktar ve farmasötik form bilgileri eklendi.
   • Araçlar sekmesine Vitamin Birim Dönüştürücü modülü eklendi.
   • Araçlar sekmesine Vitaminler, Elementler, Su ve Makrobesinler için Referans Günlük Alım Miktarları modülü eklendi.
   • Müstahzar bilgileri ve raporlarında ilaçların geri ödeme açısından pasif olma durum bilgisi eklendi.
   • Gelecek fiyat raporuna, fiyat değişim tutarı ve oranı eklendi.
   • Her bir müstahzara özgü kontrendikasyon ve uyarı bilgileri tanımlandı.
   • Müstahzarların ambalaj bilgileri ekranına saklama koşulu uyarıları (ışıktan koruyunuz, nemden koruyunuz) eklendi.
   • Müstahzarların ambalaj bilgileri ekranına kozmetik yönetmeliğine tabi, sitotoksik, doping kapsamında gibi özel durum bilgileri eklendi.
   • Etkin maddenin kullanıldığı müstahzarlar raporuna, müstahzar resimleri eklendi.
   • Etkin maddeler için Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) listelerine erişim imkanı sağlandı.
   • Etkin ve yardımcı maddeler için EINECS numaraları eklendi.
   • Müstahzarlar için karşılaştırma motorunda kalori kompozisyonları ve enerji besin öğelerinin karşılaştırılması için yeni düzenlemeler yapıldı.
   • Gruplar sekmesine SGK Etkin Madde Kodları düğmesi eklendi.

RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2011, 2010 sürümüne göre aşağıdaki yenilikleri içermektedir.

  • Müstahzar Karşılaştırma Motoru eklendi. Seçtiğiniz ya da eşdeğer grup listesinde tanımlanan müstahzarları pek çok özelliğine göre karşılaştırabilirsiniz.
  • Müstahzarlar ve Etkin Maddeler için SGK Etkin Madde Kodu tanımları eklendi.
  • Müstahzarların etkin madde tanımlarına gerektiği yerlerde doz tanımı eklendi.
  • Müstahzarlar için pediyatrik, biyosidal, ilaç beraberi, cinsiyet gibi özel alanlar eklendi.
  • Müstahzarlar için ICD-10 kodları eklendi.
  • Müstahzarlar için Raf Ömrü bilgisi eklendi.
  • Müstahzar Sorgulama penceresine NFC’ye göre sorgulama imkanı eklendi.
  • Etkin Maddenin Müstahzarları penceresine Kamu Fiyatı, Kamu Ödenen, Depocu Fiyatı ve İmalatçı Fiyatına göre Birim Fiyat sütunu eklendi
  • Müstahzarlar için Kamu Ödenen ve Fiyat Farkı alanları eklendi.
  • Müstahzar fiyat alanına, fiyat değişim uyarısı eklendi.
  • Müstahzarlar için Geri Çekme uyarıları eklendi.
  • Müstahzar sorgulama işlemlerinin sadece tanımlanan etkin maddelerle sınırlandırılması sağlandı.
  • Eşdeğer grupta olduğu halde birim bedel hesabına dahil edilmeyen müstahzarların eşdeğer grup listesinde görüntülenmesi sağlandı.
  • Müstahzar listesine ulaşıldığı halde inceleme yapılamayan sorgulamalar için özel listeleme penceresi seçeneği eklendi.
  • Müstahzarların özel durumları simgelerle gösterildi.
  • Müstahzarlar için Rapor Teşhis Kodları eklendi.
  • Klinik hesaplamalar modülünün raporlama yapısı değiştirildi.
  • Klinik Hesaplamalar modülüne eCCR ve eGFR modülleri eklendi.
  • Etkin Maddeler modülüne, ilişkili SGK Etkin Madde Kodları eklendi.
  • SGK Etkin Madde koduna sahip etkin maddelerin ve müstahzarların sorgulanmasına imkan sağlandı.
  • Prospektüs, Kısa Ürün Bilgisi ve Kullanma Talimatı arşivleri veritabanı genişletildi.
  • Etkin maddenin müstahzarları raporu için seçilen etkin madde ile ilişkili etkin maddelerin müstahzarlarına erişim imkanı sağlandı.
  • Ağaç yapısı ile ifade edilen gruplara ait etkin madde ve müstahzarların özel listeleme penceresinde görüntülenmesi sağlandı.
  • İleri fiyat uygulamasına tabi ilaçların özel listeleme penceresinde görüntülenmesi ve karşılaştırılması sağlandı.
  • Müstahzar raporu penceresine Raf Ömrü, Ruhsat Veren Makam, Depocu Fiyatlı ve Ara Ürün Alanlarına Göre Sorgulama seçenekleri eklendi.
  • Reçete modülündeki Kamu Fiyatına Göre Rapor seçeneğine, Kamu Ödenen ve Fiyat Farkı alanları eklendi.