skip to Main Content

Vizyonumuz

İlaç bilim ve teknolojide sağlanan baş döndürücü gelişmelerin endüstriye yansımasıyla gelişmiş bir tıbbi teknolojik ürüne dönüşürken, etkin bir sağlık hizmeti ancak, eşgüdüm içinde çalışan sağlık profesyonellerinin görev aldığı bir ekiple başarılabilmektedir. Bu geniş sağlık ekibi içinde birincil öneme sahip başlıca aktörler doktor ve eczacılardır. Sağlık hizmetinde farklı sorumluluklar taşıyan bu iki aktörün görev alanlarının ortak paydası ilaç tedavisidir. Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yaşamsal önemi olan ilacın doğru, etkin ve güvenilir kullanımı ilaç tedavisinin esasını oluşturur. İlaç bilgilerinin hergün olağanüstü bir hız ve kapsamda artması, sürekli güncellenen güvenilir bilgi kaynaklarına olan kaçınılmaz gereksinimi gündeme getirmiştir. Doktor ve eczacıların ilaç tedavisine ilişkin görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirebilmeleri, güvenilir ilaç bilgisine hızlı ve kolay erişebilmelerine bağlıdır. Bilişim teknolojilerinde sağlanan baş döndürücü gelişmeler ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, bu sorunun çözümünü de beraberinde getirmiştir: İlaç bilgilerine bilgisayar ortamında erişim.

RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı, bu gereksinimden hareketle, başta doktor ve eczacılar olmak üzere, sağlık sektöründe çalışan tüm sağlık profesyonellerine güncel ilaçlar ve bunları içeren farmasötik preparatlar hakkında hızlı, etkin ve güvenilir bilgi sağlamak üzere tasarlanmış bilgisayar ortamında çalışan geniş kapsamlı bir ilaç bilgi kaynağıdır. İçeriğinde bulunan birçok veritabanı ile Türk İlaç Sektörü’nün çok yönlü güncel analizlerine olanak veren önemli bir araç ve referans kaynak olma özelliğine de sahiptir. Çok yönlü sorgulama kolaylıkları ile tüm sağlık profesyonelleri için ortak bir bilgi platformu oluşturan RxMediaPharma®, ilk kez yayınlandığı 2000 yılından bugüne, her yıl güncellenen bir CD-ROM olarak yayınlanmaktadır.