skip to Main Content

Sözlük

Sözlük Veritabanı, RxMediaPharma®‘nın ana bilgi kaynaklarından biridir ve içeriği esas olarak diğer veritabanlarında geçen ve açıklanmasına gereksinim duyulan temel konulara öncelik verilerek oluşturulmuştur. Sözlük veritabanı 12.100‘den fazla madde içermektedir. Eş anlamları ve diğer dillerdeki karşılıklarıyla birlikte kullanımınıza sunulan madde sayısı yaklaşık olarak 32.250‘dir. Kullanıcı gereksinim duyduğunda bu veritabanına RxMediaPharma®‘nın diğer herhangi bir bilgi alanından hızla ve kolayca ulaşabilir veya ondan bilgisayar ortamında çalışan bir sözlük olarak yararlanabilir. Bu veritabanı RxMediaPharma®‘in izleyen versiyonlarında daha da genişletilerek kullanıcıya gereksinim duyduğu yeterli bilgiye ulaşmada temel bir kaynak olma konumunu sürdürecektir. Aranan bilgiye Türkçe veya İngilizce olarak ulaşılmasını sağlaması ve açıklanan sözlük maddelerinin her iki dildeki sinonimlerini içermesi bu veritabanının diğer önemli özellikleri arasındadır. Gereken hallerde bir sözlük maddesinin Latince, Grekçe ya da Fransızca sinonimleri de verilmiştir. Ayrıca, Sözlük Veritabanında yer alan bazı sözlük maddelerinde daha geniş bilgiye ulaşılabilmesi için program içinden İnternet’te ilgili siteye bağlantı sağlanmıştır.

Firmalar

Firmalar Veritabanı ile ülkemizdeki farmasötik müstahzarların ruhsat/izin sahibi olan firmalar ile birlikte üretim yeri bilgilerine ulaşılmaktadır. Bu veritabanında 880‘den fazla firma bilgisi yer almaktadır. Firmalar veritabanı kullanılarak herhangi bir firmanın genel ürün listesine ulaşılabilir. Listede yer alan bir müstahzar hakkındaki bilgilere erişmek için Farmasötik Müstahzarlar Veritabanına kolayca ve hızla ulaşılabilir. Bu veritabanının bir diğer özelliği, firmaların güncel adres, telefon ve faks numaralarının yanında, internet sitesi olan firmaların sitelerine bağlanma ve e-posta gönderme olanağı sağlamasıdır. Firmaların müstahzarlarını üretim yeri ve ruhsat/izin durumlarına göre detaylı olarak sorgulayabilir ve ülkeler bazında müstahzarlar bu müstahzarların ruhsat/izin sahibi firmaları ve üretim yeri (üretici firma) bilgilerine ulaşabilirsiniz.