skip to Main Content

Reçete Modülü

Bu modül

  • Girilen reçetede tekrarlanan endikasyon olup olmadığını;
  • İlaç müstahzarları arasındaki etkileşmeleri;
  • İntravenöz ilaç geçimsizliklerini;
  • İlaç müstahzarlarının aynı etkin maddeyi içerip içermediğini;
  • Reçetedeki ilaçlarla ilgili olarak karaciğer ve böbrek rahatsızlığı, gebelik, emzirme ve diyaliz durumlarında olabilecek değişikliklere ilişkin bilgi sağlar.
  • Besin-İlaç etkileşme raporunu hazırlar.
  • Özet ve detaylı raporlar oluşturur.
  • Farmakoekonomik rapor hazırlar.
  • Reçetedeki müstahzarları, Sağlık Uygulama Tebliği açısından analiz eder.
  • Reçete düzenleme, reçeteye teşhis kodlarını (ICD-10) ekleme ve yazdırma imkanı sağlar.

Tekrarlanan Endikasyon Kontrolu, RxMediaPharma® veritabanlarında yer alan veriler dahilinde girilen bir reçetedeki müstahzarlar arasında aynı endikasyonu paylaşanlar olup olmadığını raporlar. Böylece, reçetede amaçlı olarak yazılmış olanlar dışında, gözden kaçma sonucu doğabilecek durumlar tekrar kontrol edilmek üzere bir uyarı olarak kullanıcıya rapor edilir.

İlaç Etkileşmeleri Bölümü, girilen bir reçetedeki ilaç müstahzarlarının bileşimindeki ilaç etkin maddeleri arasında bir etkileşme olup olmadığını kontrol ederek kullanıcıya raporlar. Aralarında etkileşme belirlenen müstahzarlar ayrı ayrı belirtilerek bu etkileşmeler hakkında açıklayıcı bilgi sunulur.

Besin-İlaç Etkileşmeleri Bölümü, alkol, greyfurt suyu, kafein ve tütün ile diğer besinler olarak gruplandırılmış, gündelik yaşamda görece olarak yüksek miktarlarda tüketilen ve ilaçlarla etkileşme potansiyeli taşıyan maddelerin reçetedeki yazılan ilaçlarla olan etkileşmelerini raporlar.