skip to Main Content

Kozmetikler

Ülkemizde pazarlanmakta olan kozmetik ürünlere (özellikle dermakozmetik) marka, ürün grubu ve ticari isminden ulaşmanızı sağlar. Ürünlerin güncel resmini, ambalaj bilgisini, üretici firma/distribütör bilgilerine ulaşmanızı sağlar.  Üretici firma ve ürünün ülkemizdeki güncel distribütörünün (lerinin) iletişim bilgileri verilmiştir.  Kozmetikler veritabanı ürün ile ilgili firma tarafından hazırlanmış ürün bilgisini, kullanım ve uygulama şeklini, varsa ürün ile ilgili kullanım uyarılarını incelemenizi sağlar. Her kozmetik ürünün, kozmetik ürünler sınıflandırması içindeki yeri tanımlanmış ve aynı düzeydeki ürünlerin incelenmesi imkanı yaratılmıştır.  Kozmetik ürünlerin, ulaşılabildiği kadarıyla içerdiği kozmetik bileşenlerin listesi verilmiştir. Bu listedeki maddelerden herhangi birine tıklayarak kozmetik bileşenler veritabanındaki ilgili açıklamalara ulaşabilirsiniz.

Kozmetik Bileşenler

Kozmetik ürünlerin hazırlanmasında kullanılan kozmetik bileşenler, bu ürünlerin nadir de olsa oluşturabilecekeleri duyarlık reaksiyonları nedeniyle insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. RxMediaPharma® İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı, ülkemizde pazarlanmakta olan kozmetik ürünlerde yer alan bileşenleri kapsayan bir Kozmetik Bileşenler veritabanı içermektedir. Bu veritabanı 2.750′den fazla (Türkçe ve diğer dillerdeki karşılıkları ile birlikte yaklaşık 6.450) madde içermektedir.

Bu bilgiler kozmetik bileşenlerin tanımlarını, CAS ve EINECS numaralarını, kullanım amaçlarını, bilimsel açıklamalarını, güvenirliklerini ve varsa resimlerini içermektedir. Ayrıca ilgili kozmetik bileşenlerin hangi ürünler içinde kullanılmakta olduğu da sorgulanabilmektedir. Aynı fonksiyona sahip kozmetik bileşenler raporlanabilmektedir. Kozmetik bileşenin kullanıldığı ve RxMediaPharma® Kozmetikler Veritabanı’nda yer alan kozmetik ürünlerin listesi görüntülenebilir. Bu listedeki ürün üzerine tıklayarak ürün hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.