skip to Main Content

İntravenöz (İ.V.) İlaç Geçimsizlikleri

Bu modül yardımıyla, intravenöz yoldan kullanılan ilaç müstahzarları, etkin maddeler veya yardımcı maddeler arasında herhangi bir geçimsizlik olup olmadığı sorgulanabilir. Müstahzarlar veya etkin/yardımcı maddeler listesinden incelemek istediğiniz maddeleri seçtikten sonra aşağıda bir örneği verilen rapor hazırlanabilir.