skip to Main Content

Mürekkep Püskürtmeli, Nokta Vuruşlu, İnkjet, Lazer yazıcı nedir?

Mürekkep Püskürtmeli, Nokta Vuruşlu, İnkjet, Lazer Yazıcı Nedir?

Nokta vuruşlu yazıcılar: Bu yazıcılarda kafa tabir edilen kısımda teknolojisine ve amacına göre 8 – 16 – 32 pin (iğne gibi) vardır ve bunlar küçük bir matris şeklinde dizilmişledir. Gönderilen harfin tipine uygun olarak bu pinlerin bazıları öne çıkar. Kafa ile kağıt arasında eski daktilolarınkine benzer yaklaşık 1 cm genişlikte mürekkep emdirilmiş bir bant vardır ve pinler bu bant a vurunca izi kağıda çıkar.  Kafa yatay eksende hareket ederek satırı tümden yazar ve başa döner bu sırada kağıt traktör tabir edilen bir mekanizma ile ( kağıtlarının yanlardaki özel delikli kısım bu işe yarar) bir adım ilerleyerek ikinci satıra başlatır.  Yazıya baktığınızda özellikle 8 pinlerde bu noktalar belirgin bir şekilde görülürler.Kafadaki iğne sayısı çoğaldıkça yazı kaliteside artar. En büyük avantajları basit bir kopya kağıdı yada kendinden kopyalamalı kağıt yardımı ile çoklu kopayalamaya izin vermesidir. Kafanın vuruşu tüm kağıt katmanlarında yazının çıkmasını sağlar.
En yavaş ve gürültülü yazıcılar bunlardır. Ancak muhasebeden bilgi fişlerine kadar birçok alanda hala çoklu kopya avantajı ile çok kullanılmaktadır.
Bu türün gelişmiş örnekleri de vardır. Örneğin çok sayıda aboneye fatura kesecekseniz ve çoklu kopyaya olması gerekiyorsa bu iş günler haftalar alabilir. Bu tekniğin bir diğer  tasarımı bu iş için geliştirilmiştir. Bunlara satır yazıcı diyoruz. Burada kafa tek harfi yazıp hareketle 2. harfi yazacağına tüm kağıt genişliğinde yapılan kafa tüm satırı tek defada basabilecek şekilde genişletilmiştir. Sadece kağıt aşağıya doğru hareket eder ve gerçekten hızlı bir çözümdür. Ciddi gürültülü oldukları ve tozdan etkilendikleri için ayrıca bir yazıcı odasında kullanılırlar.

Ink jet – mürekkep püskürtmeli yazıcılar: Birçok mürekkep çeşidi  ve kafa tasarımına rağmen genel olarak bir mürekkep mikro damlasının kafanın tipine göre harfin veya oluşturulmak istenen şeklin gerektirdiği noktalarda kağıda püskürtülmesi tekniği ile çalışırlar. Burada da kafa yatay eksen hareket ederek her karakteri ayrı ayrı oluşturur ve kağıdın hareketi ile bir alta geçilir.  Her satırda bir karakter tamamen basılması yerine çok satırda baskı yapılarak ve mürekkep damlasının büyüklüğü kontrol edilerek oldukça yüksek kalitede çıktı alınabilir. Özellikle grafik uygulamalar için çok iyi sonuçlar verirler. Çoklu mürekkep kafası yardımı ile çok renkli çıktı almak mümkündür.
Bu grupta bir çok firma değişik mürekkep ve püskürtücü tasarımına sahiptir. Bazı mürekkepler sıvı iken bazıları jel hatta katıya yakındır. Ayrıca bouble jet mürekkebi ısıtarak bir balon gibi şişirip kafadan püskürtür iken bir diğeri piezo elektrik tekniği ile bu damlacıkları oluşturur. Mürekkep ve kullanılacak uygun kalitedeki kağıtlar ile çok iyi renkli grafik ve fotoğraf çıktısı almak mümkündür. Büyük boyutta çıktı almaya uygundurlar. Çıktı kalitesinde en büyük ayrım noktaların sıklığına göre (dpi denilen bir birim ile belirtilir)  belirtilir.

Lazer yazıcılar: Diğer yazıcılardan bambaşka bir teknik ile çalışırlar. (fotokopi cihazlarına çok benzerler)  Fotokopide Dram adı verilen bir silindir üzerine sayfada istenilen şekil yazı vs elektrostatik olarak oluşturulur ve toner   adı verilen toz boya bu dramın üzerine gönderilir. Elektrostatik alanın yüklerine göre kağıt üstüne toz boya (toner) uygun noktalarda birikerek basılması istenilen şeklin kendisi oluşturulur ve hemen arkasından iyice ısıtılmış bir silindir arasından geçirilerek pişirilir ve yazı- şekil sabitlenir. Yazıcılarda sistem daha basitleştirilmiş ve lazer ışığı yardımı ile fotokopideki benzer aşamalar gerçekleştirilir. Oldukça hızlıdırlar. Grafik basmaya uygundurlar ancak kağıt boyutu sınırları vardır. Farkı renk tonerlerin kullanımı ile renkli baskı verebilirler. Bunda da dpi dediğimiz nokta yoğunluğu baskı kalitesinin en önemli tanımıdır.

Termal baskı yazıcılar: Ribbon denilen önceden hazırlanmış üzeri boyar madde filmi kaplanmış kağıtların üzerine basılması istenilen şekil veya yazı, yazıcı tarafından oluşturulan sıcak bölgeden geçerken kağıda tamamen kaynaşır ve diğer yapışmayan alanlar sıyrılarak sadece boyalı alanın kağıt üzerinde kalması sağlanır.  Bu teknik hemen tüm bar kod ve etiket  oluşturulmasında en çok kullanılan tekniktir. İşe ve amaca uygun boyutlarda oluşturulurlar. Oldukça hızlıdırlar.
Bu tekniğin bir başka uygulaması yine özel ve ısıya duyarlı boyar madde kaplanmış fotoğraf kağıtlarının istenilen bölgelerde değişik derecelerde ısıtılması ve buna göre mürekkebin farklı renkler oluşturması ile yüksek kalitede fotoğraf baskısı elde eden tipleri vardı.