skip to Main Content

Mal veya hizmet satışına karşılık fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, faturaları UBL TR formatında oluşturmasıyla birlikte, gönderenden alıcıya elektronik olarak iletilmesidir.

e-Fatura uygulaması, UBL TR standardında hazırlanan e-Faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete alınmıştır.

* Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
* Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
* Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura’da buna gerek yoktur.
* Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
* Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
* Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
* Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
* Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
* Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.
* Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

e-Fatura sistemine erişim, e-Fatura uyumu bulunan AKINSOFT WOLVOX 7 programı ve AKINSOFT’un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet aracılığı ile sağlanmaktadır.