skip to Main Content

e-Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Noter tasdik ücretinden, arşivleme masrafından, kağıt maliyetinden tasarruf ettiren e-Defter uygulaması kullanıcıların yapabileceği hataları sıfıra indirir. Aşağıda belirtilen defterleri e-Defter olarak tutabilirsiniz.

* Yevmiye defteri
* Büyük defter (Defter-i Kebir)

AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak e-Defter modülü alınmalıdır.WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir.